FIN-LEG-LIT Vadovas

Finansinio ir teisinio raštingumo vadovas Europai

Parsisiųskite Finansinio-teisinio raštingumo vadovą Europai (pdf) čia: EN  FR  BG  ITA  LT

Pasitikrinkite savo finansinio-teisinio raštingumo žinias čia (FIN-LEG-LIT E-Tool):

Apie projektą

Žemas ES piliečių finansinis ir teisinis raštingumas neigiamai veikia tiek kiekvieno žmogaus gerovę, tiek valstybių narių ir visos ES ekonomiką.

Dėl žemo piliečių finansinio ir teisinio raštingumo ES netenka didelių finansinių ir investavimo galimybių. Finansinis ir teisinis raštingumas įvairiose ES šalyse itin skiriasi, o tai dar labiau didina skirtumus tarp valstybių narių ekonomikų.

Dėl žemo finansinio ir teisinio raštingumo ES piliečiai labiau pažeidžiami ekonomikos svyravimams ir krizinėms situacijoms. Tai sunkina ir visos ES galimybes greičiau įveikti tokius ekonominius iššūkius. Tai iš dalies taikytina ir kalbant apie dabartinę krizę, kilusią dėl COVID-19 pandemijos. Esminiai finansinio ir teisinio raštingumo skirtumai įvairiose ES šalyse rodo, kad būtina imtis priemonių, kurios suteiktų galimybę visiems ES piliečiams pasinaudoti geriausia Europos finansinio ir teisinio švietimo praktika.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, projektu „Finansinis ir teisinis raštingumas Europai“ (FIN-LEG-LIT) siekiama šių tikslų:
Parengti Vadovą („Finansinio ir teisinio raštingumo vadovas Europai“), skirtą instruktoriams ir besimokantiems suaugusiems kuris būtų paremtas geriausia Europos praktika ir atspindėtų ES tikslus, susijusius su tvariais finansais ir Kapitalo rinkos sąjunga. Vadovas ir E-mokymosi įrankis bus skirti skirtingo ekonominio išsivystymo šalyse ir regionuose gyvenantiems mažas pajamas gaunantiems ir(arba) mažai įgūdžių turintiems ir(arba) žemos kvalifikacijos suaugusiems. Vadovu galima bus naudotis visoje ES. Juo naudotis galės skirtingą finansinio ir teisinio raštingumo lygį turintys piliečiai.
Sukurti ir palaikyti finansinio teisinio raštingumo E-mokymosi įrankį Sukurti ir palaikyti finansinio teisinio raštingumo E-mokymosi įrankį.
Vykdyti finansinio ir teisinio raštingumo instruktorių mokymus kuriuose instruktoriai, naudodami Vadovą ir E-mokymosi įrankį, būtų mokomi perteikti finansinio ir teisinio raštingumo žinias besimokantiems suaugusiems.
Vykdyti finansinio ir teisinio raštingumo mokymus Vykdyti finansinio ir teisinio raštingumo mokymus

Siekdami aukščiau nurodytų tikslų visi projekto partneriai prisidės prie projekto savo atitinkama patirtimi ir kompetencija.

Bus atlikti tyrimai, mokslinės/praktinės informacijos paieška ir analizė, būtina Vadovui sukurti, remiantis geriausia Europos finansinio ir teisinio raštingumo mokymo ir mokymosi praktika. Remdamiesi minėtų tyrimų rezultatais ir besimokančių suaugusiųjų atsiliepimais partneriai sukurs skaitmeninį E-mokymosi įrankį. Projekto dalyviai vykdys seminarus, skirtus tiek finansinio teisinio raštingumo instruktoriams, tiek besimokantiems, ir užtikrins projekto rezultatų sklaidą.

Vykdydami projektą, dalyvaujantys instruktoriai galės naudotis Vadovu ir E-mokymosi įrankiu mokydami suaugusius finansinio ir teisinio raštingumo, ypatingą dėmesį skiriant socialiai ir ekonomiškai nepalankioje padėtyje esantiems besimokantiesiems. Suaugę besimokantieji, tiesiogiai dalyvaujantys projekte, patobulins savo finansinio ir teisinio raštingumo įgūdžius. Sukurtos priemonės bus laisvai prieinamos visiems europiečiams projekto svetainėje, partnerių svetainėse bei kitose socialinėse medijose. Projektas ženkliai prisidės prie bendro integruoto Europos požiūrio į piliečių finansinį ir teisinį švietimą, vystymo.

Projekto partneriai

PROJEKTO KOORDINATORIUS

Eurl Aristote

60 rue Pouchet, 75017 Paris, France

+33 6 25 67 60 84

aristrad@gmail.com

www.aristculture.eu

PARTNERIS

RFS EUROFORM

P.zza della Libertà, 40, 87036 Rende (CS) – Italy

+39 0984 467735

info@euroformrfs.it

www.euroformrfs.it

PARTNERIS

OENE (Organisation for Empowerment and Non-formal education)

Aurélie SAINT-PRIX, Présidente, 4 chemin du vieux tamarin, 97160 Le Moule

+590 690278363

oene.office@gmail.com

PARTNERIS

VšĮ Finansų teisės institutas

Maironio g. 18-2, 44298 Kaunas, Lithuania

+370 6 7776920

info@finlaw.lt

www.finlaw.lt

PARTNERIS

European Multicultural Association

8805 Sliven, Bulgaria, „Todor Assenov” str , bl. 2. ap. 6

+359 895373479

euma@abv.bg

www.ema20.com

Projekto eiga

Finansinio ir teisinio raštingumo seminaras instruktoriams ir darbuotojams

Kitas projekto renginys, kuriame susitiko visi partneriai, vyko 2023 m. balandžio 24–28 d. Cosenza, Italijoje. Finansinio ir teisinio raštingumo seminaro instruktoriams ir darbuotojams metu Vadovas ir jo elektroninė versija buvo pristatyti projekto partnerių instruktoriams ir darbuotojams. Dalyviai mokėsi praktiškai naudotis ir taikyti minėtus įrankius.

Tarptautinis projekto susitikimas

2021 m. gruodžio 7–9 d. partneriai susitiko Le Moule, Gvadelupoje, Prancūzijoje. Susitikimą organizavo vietos projekto partnerė OENE (Organisation for Empowerment and Non-formal education).

Tarptautinis projekto susitikimas buvo skirtas išbandyti ir patobulinti Vadovą ir jo elektroninę versiją. Daugiau informacijos apie susitikimą rasite čia:ç

 

Transnational project… – European Multicultural Association | Facebook

https://teise.vdu.lt/mokslas/projektai/financial-legal-literacy-for-europe

Naujienos

FIN-LEG-LIT projektas pradėtas 2020 m. spalį ir baigsis 2023 m. rugpjūtį. Pirmiausia buvo sukurtas projekto logotipas, sukurta svetainė visomis projekto kalbomis.

Pradėjus rengti Finansinio ir teisinio raštingumo vadovą Europai (toliau – Vadovas) bei jo elektroninę versiją, pirmiausia buvo paruošti su finansiniu ir teisiniu raštingumu susiję klausimynai visomis projekto kalbomis. Projekto partneriai išplatino klausimynus projekto tikslinei auditorijai ir surinko atsakymus iš ne mažiau kaip 50 respondentų kiekvienas. Surinkta informacija buvo išanalizuota ir panaudota rašant Vadovą bei kuriant jo elektroninę versiją. Užbaigus darbus Vadovas bus atspausdintas popierine forma bei bus laisvai prieinamas internete pdf formatu ir elektroninio įrankio internete formatu. Vadovo ir elektroninės jo versijos sklaidos renginiai vyks 2023 m. birželio mėnesį.