FIN-LEG-LIT Наръчник

Наръчник по финансово-правна грамотност за Европа

Изтеглете Наръчника по финансово-правна грамотност за Европа (pdf) тук:  EN  FR  BG  ITA  LT

Тествайте знанията си по финансово-правна грамотност тук (FIN-LEG-LIT E-Tool):

Относно проекта

Гражданите на ЕС страдат от ниското си ниво на финансова и правна грамотност, което влияе дълбоко както върху индивидуалното благосъстояние, така и върху икономиката на държавите-членки и на ЕС като цяло.

ЕС губи значителни финансови и инвестиционни възможности поради ниската финансова и правна грамотност на своите граждани. Разликите във финансовата и правната грамотност варират до голяма степен в различните страни от ЕС и допринасят за фрагментацията и икономическите различия между държавите -членки.

Ниската финансова и правна грамотност на гражданите на ЕС ги прави по -уязвими към колебанията в икономиката и кризисните ситуации, което също се отразява на способността на ЕС да преодолява подобни икономически смущения. Това е особено вярно по отношение на настоящата криза, предизвикана от пандемията COVID-19. Фундаменталните различия във финансовата и правната грамотност в различните страни от ЕС доказват, че има фундаментална необходимост да се премахнат бариерите и да се осигури достъп за всички граждани на ЕС до най -добрите европейски практики на финансово и правно образование.

Като се има предвид гореспоменатият контекст, проектът „Финансово-правна грамотност за Европа“ (FIN-LEG-LIT) цели следните цели:

Разработване на Наръчник („Наръчник за финансово-правна грамотност за Европа“) за финансово-правно образование за обучаващи и възрастни обучаващи се въз основа на най-добрите европейски практики по въпроса и отразяващ целите на ЕС, свързани със зелените финанси и Съюза на капиталовия пазар. Ръководството и онлайн инструментът за електронно обучение са насочени преди всичко към нискодоходни и/или нискоквалифицирани възрастни в страни и региони с различно ниво на икономическо развитие. Наръчникът ще бъде универсално приложим в целия ЕС и ще може да се използва от лица с различно ниво на финансова и правна грамотност.
Създаване и поддръжка на Онлайн инструмент за електронно обучение по финансово-правна грамотност, който би могъл да се използва навсякъде и на всякакво ниво както за курсове по финансово-правно образование така и за индивидуално обучение.
Обучение на инструкторите по финансово-правна грамотност,Обучение на инструкторите по финансово-правна грамотност,
Предоставяне на обучение за финансово-правна грамотност на нискодоходните и/или нискоквалифицираните възрастни обучаеми.възрастни обучаеми.

За постигането на гореспоменатите дейности всички партньори по проекта допринасят със съответното си ноу-хау и компетенции. 

Те ще извършват изследователските дейности, необходими за създаването на Ръководството, основано на най -добрите европейски практики за преподаване и учене по финансова и правна грамотност. Те ще създадат инструмент за електронно обучение въз основа на резултатите от гореспоменатото изследване и обратна връзка от възрастни обучаеми. Участниците в проекта ще провеждат семинари както за обучители, така и за изучаващи финансово-правната грамотност и ще гарантират разпространението на резултатите от проекта. 

В резултат на проекта участващите обучители ще могат да използват Наръчника и Онлайн инструмента за електронно обучение при обучението по финансово-правна грамотност на възрастните, със специален акцент върху обучаващите се в социално и икономическо положение. Възрастните, които участват директно в проекта, ще подобрят своята финансово-правна грамотност. Създадените инструменти ще бъдат свободно достъпни за всички европейци чрез уебсайта на проекта и други партньорски уебсайтове и интернет медии. Проектът ще допринесе силно за цялостното развитие на интегрирания европейски подход към обучението на европейските граждани за финансова и правна грамотност.

Партньори по проекта

Партньори по проекта

Eurl Aristote

60 rue Pouchet, 75017 Paris, France

+33 6 25 67 60 84

aristrad@gmail.com

www.aristculture.eu

ПАРТНЬОР

RFS EUROFORM

P.zza della Libertà, 40, 87036 Rende (CS) – Italy

+39 0984 467735

info@euroformrfs.it

www.euroformrfs.it

ПАРТНЬОР

OENE (Organisation for Empowerment and Non-formal education)

Aurélie SAINT-PRIX, Présidente, 4 chemin du vieux tamarin, 97160 Le Moule

+590 690278363

oene.office@gmail.com

ПАРТНЬОР

VšĮ Finansų teisės institutas

Maironio g. 18-2, 44298 Kaunas, Lithuania

+370 6 7776920

info@finlaw.lt

www.finlaw.lt

ПАРТНЬОР

European Multicultural Association

8805 Sliven, Bulgaria, „Todor Assenov“ str , bl. 2. ap. 6

+359 895373479

euma@abv.bg

www.ema20.com

Дейности по проекта

Финансово-правна работилница за треньори и персонал

Друго събитие по проекта, където всички партньори се срещнаха, се проведе от 24-ти до 28-ми април 2023 г. в Козенца, Италия. По време на работилницата по Финансово-правна грамотност за треньори и персонал, Методическото ръководство и онлайн обучителния инструмент бяха представени на треньорите и членовете на персонала от партньорите по проекта. Участниците научиха как да използват и прилагат Методическото ръководство и онлайн обучителния инструмент на практика.

Транснационална среща по проекта

На 7 – 9 декември 2021 г. партньорите се срещнаха на живо в транснационалната среща по проекта в Le Moule, Гваделупа, Франция. Срещата беше организирана от местния партньор по проекта Организация за развитие и неформално образование. Транснационалната среща на проекта беше посветена на тестването и подобряването на наръчника и неговия електронен инструмент. Повече информация за срещата можете да намерите тук:

 

Transnational project… – European Multicultural Association | Facebook

https://teise.vdu.lt/mokslas/projektai/financial-legal-literacy-for-europe

Общи актуализации

Проектът FIN-LEG-LIT стартира с начална среща на 26 октомври 2020 г. и ще приключи през август 2023 г. Започнахме със създаването на лого на проекта и стартирането на уебсайта на всички езици на проекта.

Работата по Наръчника за финансово-правна грамотност за Европа (Наръчника) и съответния електронен инструмент започна с подготовката на въпросниците, свързани с финансово-правната грамотност на всички езици на проекта. Всеки партньор по проекта разпространи въпросниците сред целевата аудитория на проекта и събра отговорите от поне 50 интервюирани. Събраната информация беше анализирана и съчетана с извършения теоритичен анализ, който послужи като основа за Наръчника и електтронния инструмент. И двата инструмента ще бъдат предоставени на всички езици на проекта в печатни, pdf и електронни версии. Съответните събития за разпространение на наръчника и електронния инструмент ще се проведат през юни 2023 г.