FIN-LEG-LIT projektas pradėtas 2020 m. spalį ir baigsis 2023 m. rugpjūtį. Pirmiausia buvo sukurtas projekto logotipas, sukurta svetainė visomis projekto kalbomis.

Pradėjus rengti Finansinio ir teisinio raštingumo vadovą Europai (toliau – Vadovas) bei jo elektroninę versiją, pirmiausia buvo paruošti su finansiniu ir teisiniu raštingumu susiję klausimynai visomis projekto kalbomis. Projekto partneriai išplatino klausimynus projekto tikslinei auditorijai ir surinko atsakymus iš ne mažiau kaip 50 respondentų kiekvienas. Surinkta informacija buvo išanalizuota ir panaudota rašant Vadovą bei kuriant jo elektroninę versiją. Užbaigus darbus Vadovas bus atspausdintas popierine forma bei bus laisvai prieinamas internete pdf formatu ir elektroninio įrankio internete formatu. Vadovo ir elektroninės jo versijos sklaidos renginiai vyks 2023 m. birželio mėnesį.