Проектът FIN-LEG-LIT стартира с начална среща на 26 октомври 2020 г. и ще приключи през август 2023 г. Започнахме със създаването на лого на проекта и стартирането на уебсайта на всички езици на проекта.

Работата по Наръчника за финансово-правна грамотност за Европа (Наръчника) и съответния електронен инструмент започна с подготовката на въпросниците, свързани с финансово-правната грамотност на всички езици на проекта. Всеки партньор по проекта разпространи въпросниците сред целевата аудитория на проекта и събра отговорите от поне 50 интервюирани. Събраната информация беше анализирана и съчетана с извършения теоритичен анализ, който послужи като основа за Наръчника и електтронния инструмент. И двата инструмента ще бъдат предоставени на всички езици на проекта в печатни, pdf и електронни версии. Съответните събития за разпространение на наръчника и електронния инструмент ще се проведат през юни 2023 г.