Друго събитие по проекта, където всички партньори се срещнаха, се проведе от 24-ти до 28-ми април 2023 г. в Козенца, Италия. По време на работилницата по Финансово-правна грамотност за треньори и персонал, Методическото ръководство и онлайн обучителния инструмент бяха представени на треньорите и членовете на персонала от партньорите по проекта. Участниците научиха как да използват и прилагат Методическото ръководство и онлайн обучителния инструмент на практика.